Lista szkół - Chojna


Gimnazjum Specjalne przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie
Podmurze 4
74-500 Chojna
telefon: 0914141691
Gimnazjum w Chojnie
Szkolna 15
74-500 Chojna
telefon: 0914143955
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Boh. spod Siekierek
Dworcowa 3
74-500 Chojna
telefon: 0914142029
Liceum Ogólnokształcące Nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego
ŻÓŁKIEWSKIEGO 5
74-500 Chojna
telefon: 0914141927
Policealne Studium Zawodowe Nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego
ŻÓŁKIEWSKIEGO 5
74-500 Chojna
telefon: 0914141927
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dworcowa 1
74-500 Chojna
telefon: 0914312829
Prywatne Centrum Edukacji PERFEKT
Żółkiewskiego 5
74-500 Chojna
telefon: 0914141927
Przedszkole Miejskie
Wilsona 4
74-500 Chojna
telefon: 0914142650
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie
Podmurze 4
74-500 Chojna
telefon: 0914141691
Szkoła Podstawowa nr 2
Żwirki i Wigury 10
74-500 Chojna
telefon: 0914142703
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie
Podmurze 4
74-500 Chojna
telefon: 0914141691
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie
Podmurze 4
74-500 Chojna
telefon: 0914141691
Technikum Budowlane im. ppor. R. Kuleszy
Dworcowa 3
74-500 Chojna
telefon: 0914142029
Technikum Zawodowe im. ppor. R. Kuleszy
Dworcowa 3
74-500 Chojna
telefon: 0914142029
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im.ppor. R. Kuleszy
Dworcowa 3
74-500 Chojna
telefon: 0914142029
Zawodowa Szkoła dla Dorosłych im. ppor. R. Kuleszy
Dworcowa 3
74-500 Chojna
telefon: 0914142029
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
Dworcowa 3
74-500 Chojna
telefon: 0914142029

1